Üniversitemiz Stratejik Plan Hazırlık Sürecinde Strateji Planlama Ekibi Toplantısı Gerçekleştirildi.

Yukarı